KONSERWACJE I NAPRAWY
OBRABIAREK CNC
PPRZEGLĄDY DIAGNOSTYCZNE
I PREWENCYJNE
SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY
POMIARY GEOMETRII MASZYN
SERWIS LINIAŁÓW I ENCODERÓW
POMIAR SIŁY ZACISKU WRZECIONA

RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie RODO pragniemy Państwa poinformować na jakiej zasadzie będą przetwarzane powierzone nam dane.

 rodo__1200x788

  „RODO“ czyli   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych‘‘).

rrr

Administratorem Pani / Pana danych osobowych ( dalej „Administrator“)  HM Service  z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, przy ul.Hutniczej 10/36, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej NIP 8652387503, REGON 181149724

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres HM Service ul. Hutnicza 10/36, 37-450 Stalowa Wola lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hmservice.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  możesz skontaktować się pod adresem e-mail hr@hmservice.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

10 

Odbiorcami 

Pani /Pana danych osobowych są  upoważnieni  pracownicy firmy HM Service oraz firmy z nią Współpracujące w szczególności  (Usługi księgowe, Usługi Bhp, Usługi Informatyczne- posiadające podpisaną Umowę  powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO ). 

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych, Celem przetwarzania jest zatrudnienie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy.

- Na podstawie Atr. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i organizacja pracy

- Na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietna 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

logo3_172182_20171013135039

Przechowywanie Danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( RODO), czyli w przypadku rekrutacji – Nasza Firma zapewnia, aby dane kandydatów były przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W rekrutacji takim celem jest zatrudnienie pracownika. 

 wga

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do

 •  Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 •  Żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
 •  Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 •  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 •  Przenoszenia danych osobowych
 •  Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO) 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie RODO pragniemy Państwa poinformować na jakiej zasadzie będą przetwarzane powierzone nam dane.

 rodo__1200x788

  „RODO“ czyli   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych‘‘).

rrr

Administratorem Pani / Pana danych osobowych ( dalej „Administrator“)  HM Project Sp. z o o.  z siedzibą w Stalowej Woli 37-450, przy ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 9 lok.154, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000550572, NIP 8133702834, REGON 361109600

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres HM Project Sp. z o.o. ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 9 lok.154, 37-450 Stalowa Wola lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@project.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  możesz się skontaktować pod e-mailem hr@hmproject.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

10 

Odbiorcami 

Pani /Pana danych osobowych są  upoważnieni  pracownicy firmy HM Project Sp. z o .o oraz firmy z nią Współpracujące w szczególności  (Usługi księgowe, Usługi Bhp, Usługi Informatyczne- posiadające podpisaną Umowę  powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO ). 

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych, Celem przetwarzania jest zatrudnienie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy.

- Na podstawie Atr. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i organizacja pracy

- Na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietna 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

logo3_172182_20171013135039

Przechowywanie Danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( RODO), czyli w przypadku rekrutacji – Nasza Firma zapewnia, aby dane kandydatów były przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W rekrutacji takim 
celem jest zatrudnienie pracownika.
 

 wga

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do

 •  Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 •  Żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
 •  Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 •  Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 •  Przenoszenia danych osobowych
 •  Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO)